Doorlopend krediet

Doorlopend krediet is een consumptieve kredietvorm waarbij u het leenbedrag gedurende de looptijd telkens weer geheel of gedeeltelijk kan opnemen. Over het openstaande saldo van het krediet wordt rente gerekend. De (theoretische) looptijd en rente worden in de leenovereenkomst die u afsluit vastgelegd, maar zijn gedurende de looptijd aan wijziging onderhevig.

De rentevergoeding die voor uw doorlopend krediet in rekening wordt gebracht is normaal gesproken wat hoger dan die bij een hypotheek (wegens het ontbreken van pandrecht) en een persoonlijke lening (wegens het renterisico ivm vervroegde aflossing). De aflossing van uw doorlopend krediet vindt plaats door de maandtermijn te berekenen als percentage van uw kredietlimiet (vaak 2%), of van het openstaand saldo. Kenmerkend voor een doorlopend krediet is dat u tijdens de looptijd zonder boete extra mag aflossen.

 

Dit zijn de TOP aanbieders op dit moment:
  1. https://www.a-krediet.nl/geld-lenen/doorlopend-krediet/